Sakområdesgrupp kommunikation

Syftet med eSams sakområdesgrupp för kommunikation, är att bidra till att eSams frågor förankras hos medlemmarna och att verktyget kommunikation kommer till nytta i eSams verksamhet.

Varje medlemsorganisation representeras av sin kommunikationschef eller motsvarande. Gruppen har möten 2 – 3 gånger per år.

Deltagarna ansvarar för att:

  • vara en ingång till medlemmarnas kommunikationsfunktion och stödja den interna förankringen av eSams frågor
  • utse eventuella resurser till gemensamma kommunikationsinsatser i eSam
  • dela erfarenheter och identifiera frågor att driva gemensamt kring kommunikativa aspekter av digitalisering.
  • utse en referensgrupp med operativa resurser som stöd och bollplank till eSams kommunikationsansvarige och till kommunikatörerna i de pågående initiatven.

Deltagare:

Annica Leifsdotter, Arbetsförmedlingen

Ulf Karnell, Bolagsverket

Birgitta Frejd, Boverket

Kristina Werner, Centrala Studiestödsnämnden

Petra Thor Jonzon,  Domstolsverket

Erika Burlin Hellman, eHälsomyndigheten

Susanne Larsson, Försäkringskassan

Christina Herthnek, Jordbruksverket

Anna Bergqvist, Kronofogden

Ulrika Ohlson, Kriminalvården

Eva Ferndahl, Lantmäteriet

Matilda Lundvall, Migrationsverket

Magnus Kull, Naturvårdsverket

Sofia Wagner, Pensionsmyndigheten

Birgitta Dunér, Polismyndigheten

Helena Långström, Riksarkivet

Hillevi Ekberg, Sida

Karin Hedman, Skolverket

Anders Ågren, Skatteverket

Robert Gallusson, Statens Servicecenter

Cecilia Westström, Statistiska centralbyrån

Lena Ivö,  Sveriges Kommuner och Regioner

Jenny Weimerbo, Tillväxtverket

Marie Alexandersson, Trafikverket

Charlotte Hulterstam,Transportstyrelsen

Henrik Stridsman, Tullverket

Jesper Wadensjö, Universitets- och högskolerådet

tf Inger Greve, DIGG (adjungerad)

Anna Bengtsson Sahlström, eSams kansli (sammankallande)

3.235.22.210