Organisation och forum

Kansli

Programmets löpande verksamhet drivs av ett kansli som leder och koordinerar arbetet med eSams övriga forum för att åstadkomma resultat inom programmet.

Styrgrupp

Högsta beslutande organ är styrgruppen som består av myndigheternas generaldirektörer, SKRs vd, DIGGs gd som är adjungerad samt eSams kanslichef.

Utvecklingsforum

Den samverkansgrupp som tar fram förslag på nya utvecklingsinitiativ utifrån en målbild och som beslutas av eSams styrgrupp är utvecklingsforum.

Samordningsgrupp

Styrgruppen har utsett en samordningsgrupp som har till uppgift att bereda och genomföra besluten inom sina organisationer.

Expertgrupper och sakområdesgrupper

eSam driver expertgrupper inom juridik och säkerhet och sakområdesgrupper inom områdena arkitektur, juridik, säkerhet och kommunikation. Syftet är att samverka och få fram t.ex vägledningar som stöd för medlemmarnas eget arbete.

expertgrupp juridik

sakområdesgrupp juridik

expertgrupp säkerhet

sakområdesgrupp säkerhet

sakområdesgrupp arkitektur

sakområdesgrupp kommunikation

Nätverk

Det finns ett par nätverk som drivs av någon eller några av eSams medlemmar. De är öppna för fler än medlemsorganisationerna.

18.207.108.191