Expertgrupp juridik

Syftet med den juridiska expertgruppen är att samla expertis inom området för att kunna utreda och analysera komplexa frågor av betydelse för att underlätta den digitala utvecklingen.

Gruppen bemannas av såväl representanter från medlemsorganisationerna som andra organisationer och har möten omkring 8 – 10 gånger per år.

Expertgruppen ansvarar för att:

  • identifiera väsentliga frågor att utreda och analysera inom sitt sakområde
  • ta emot uppdrag från styrgruppen
  • ta emot idéer om uppdrag från övriga grupperingar
  • ge ut vägledningar, rekommendationer och uttalanden
  • förankra med respektive sakområdesgrupp
  • i mån av resurser ge stöd och råd till utvecklingsinitiativ (men ingår inte som resurser)

Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Juridiska expertgruppens deltagare

Mikael Westberg, Försäkringskassan

Malgorzata Drewniak, Lantmäteriet

Eva Maria Boberg, Knowit

Jan Sjösten, Skatteverket

Gunnar Svensson, Skatteverket

Gustaf Johnssén, Statens servicecenter

Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Regioner

Erik Janzon, E-hälsomyndigheten

Linn Kempe, DIGG (adjungerad)

Veronica Eckerby, Finansdepartementet (adjungerad)

Nils Fjelkegård, Finansdepartementet (adjungerad)

Maria Sertcanli, Säkerthetspolisen, SÄPO (adjungerad)

Per Furberg, Advokataktiebolaget Per Furberg

Christina Wikström, Wikström & Partners Advokatbyrå AB

Johan Bålman, eSams kansli, ordförande

Relaterad information

Sakområdesgrupp juridik

Det pågående arbetet inom det rättsliga området

3.235.22.210