Nätverk

eSam har valt att synliggöra prioriterade nätverk som någon eller några av eSams medlemmar driver.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Det finns ett nätverk för frågor som rör EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som arbetar med att bevaka den nationella rättsutvecklingen och tolka bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Nätverket drivs av Pensionsmyndigheten.

Nätverket startade i mars 2016 och är öppet även för andra än eSam:s medlemmar. Det riktar sig främst till myndighetsjurister och drivs med stöd från Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

Läs mer om nätverkets arbete:

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Nätverket för livshändelsedriven utveckling

Pensionsmyndigheten och Bolagsverket har tagit initiativ till att driva ett nytt myndighetsnätverk om livshändelsedriven utveckling. Nätverket är under uppbyggnad.

Läs mer:

Nätverket för livshändelsedriven utveckling

34.207.152.62