Nätverk

eSam stödjer prioriterade nätverk som någon av eSams medlemmar driver.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Det finns ett nätverk för frågor som rör EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som arbetar med att bevaka den nationella rättsutvecklingen och tolka bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Nätverket drivs med stöd av Pensionsmyndigheten inom ramen för eSam.

Nätverket startade i mars 2016 och är öppet även för andra än eSam:s medlemmar. Det riktar sig främst till myndighetsjurister och drivs med stöd från Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

Läs mer om nätverket arbete:

Nätverket för EUs dataskyddsförordning, GDPR

Nätverket för livshändelsedriven utveckling

Pensionsmyndigheten och Bolagsverket har tagit initiativ till att driva ett nytt myndighetsnätverk inom ramen för eSam om livshändelsedriven utveckling. Nätverket är under uppbyggnad.

Läs mer:

Nätverket för livshändelsedriven utveckling

23.20.165.182