Välkommen till eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 21 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

eSam bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete. Tillsammans

  • fångar vi upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar
  • initierar vi och driver gemensamma initiativ
  • analyserar och utreder vi rättsliga och andra samverkansfrågor
  • tillhandahåller vi stöd, t.ex. vägledningar
  • arrangerar vi mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Läs om eSams arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Katrin Westling Palm beskriver eSams inriktning för hösten 2017 och framåt.

Varför samverka?

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver det offentliga samarbeta över organisationsgränser.

Läs regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital samverkan

Vi behöver samverka när vi utvecklar digitala tjänster och utbyter information digitalt för att det ska bli enkelt, rättssäkert och effektivt.

Läs principer och vägledning om digital samverkan

Johan Båman intervjuas om eSams senaste vägledning: Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter.

54.92.158.65