eSam - samverkan mellan myndigheter

Samverka

Våra medlemmar är grunden

Engagemanget hos våra 24 medlemmar (23 myndigheter och SKL) är eSams grund. Medlemmarna bemannar gemensamma forum och driver initiativ i samverkan.

eSams medlemmar

Samverka

Digital samverkan i det offentliga

eSams medlemmar vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

Läs mer om eSams inriktning, roller och uppgifter

Nyheter

 • Vem vill du ska få Guldlänken i år?
  2019-04-15
  Sista dagen att nominera till Guldlänken är den  28 april. Vem vill du ska få ta emot utmärkelsen i år? Guldlänken premierar organisationer,...
 • ”Samverkan rules”
  2019-04-01
  Möten över gränserna mellan våra olika kompetensområden är givande, det vittnade många om när eSams alla grupperingar samlades i veckan. Som...
 • Sofia Ekelöf blir eSams nya kanslichef
  2019-03-21
  Sofia Ekelöf har utsetts till eSams kanslichef efter Ewa Carlsson som går i pension i maj. Sofia kommer närmast från Tullverket där hon har ...

Om hur vi arbetar

eSam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Våra expertgrupper analyserar och utreder frågor som behöver lösas i samverkan och tar fram vägledningar som stöd. eSam arrangerar också mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Organisation och forumlänk till annan webbplats


Ritade lampor

Lösningar som förenklar

Som medlemmar i eSam samverkar vi kring digitala lösningar som förenklar för medborgare, företag och myndigheter. Verksamt, Efterlevandeguiden och den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd är goda exempel.

Digitala lösningar

Vagledning

Vägledningar som stöd

eSam ger ut vägledningar för olika frågor som rör digital samverkan. Vägledningarna ger stöd i bland annat arkitektur, juridik och säkerhet och de riktar sig till hela offentlig sektor.

Stöd och vägledningar

18.212.239.56