eSam - samverkan mellan myndigheter

Samverka

Medlemmarna i eSam är grunden

Engagemanget hos våra 28 medlemmar - 27 myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, SKR - är eSams grund. Medlemmarna bemannar gemensamma forum och driver initiativ i samverkan.

Samverka

Digital samverkan i det offentliga

eSams medlemmar vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

Nyheter

Om hur vi arbetar

eSam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Våra expertgrupper analyserar och utreder frågor som behöver lösas i samverkan och tar fram vägledningar som stöd. eSam arrangerar också mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Organisation och forumlänk till annan webbplats


Ritade lampor

Lösningar som förenklar

Medlemmar i eSam samverkar kring digitala lösningar som förenklar för medborgare, företag och myndigheter. Verksamt, Efterlevandeguiden och den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd är goda exempel.

Exempel på digitala lösningar

Vagledning

Vägledningar som stöd

eSam ger ut vägledningar för olika frågor som rör digital samverkan. Vägledningarna ger stöd i bland annat arbete med arkitektur, juridik och säkerhet och de riktar sig till hela den offentliga sektorn.

Stöd och vägledningar

18.232.125.29