eSam - samverkan mellan myndigheter

Samverka

Våra medlemmar är grunden

Engagemanget hos våra 25 medlemmar är eSams grund. Medlemmarna bemannar gemensamma forum och driver initiativ i samverkan.

eSams medlemmar

Samverka

Digital samverkan i det offentliga

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 24 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige

Inriktning och mål

Ritade lampor

Lösningar som förenklar

Som medlemmar i eSam samverkar vi kring digitala lösningar som förenklar för medborgare, företag och myndigheter. Verksamt, Efterlevandeguiden och tjänsten för ekonomiskt bistånd, SSBTEK, är goda exempel.

Digitala lösningar

Vagledning

Vägledningar som stöd

eSam ger ut vägledningar för olika frågor som rör digital samverkan. Vägledningarna ger stöd i bland annat arkitektur, juridik och säkerhet och de riktar sig till hela offentlig sektor.

Vägledningar

Nyheter

Om hur vi arbetar

eSam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Våra expertgrupper analyserar och utreder frågor som behöver lösas i samverkan och tar fram vägledningar som stöd. eSam arrangerar också mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Organisation och forumlänk till annan webbplats


54.90.119.59