Organisation och forum

Här kan du läsa om hur arbetet i eSam är organisaterat och vilka forum som finns för olika frågor.

Kansli

Programmets löpande verksamhet drivs av ett kansli som leder och koordinerar arbetet med de övriga forum som finns för att åstadkomma resultat inom programmet.

Styrgrupp

Högsta beslutande organ är styrgruppen som består av myndigheternas generaldirektörer och direktören för SKL:s avdelning för Digitalisering.

Arbetsgrupp

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda och genomföra besluten inom sina organisationer.

Expertgrupper, referensgrupper och nätverk

Utöver dessa grupperingar finns det också en rättslig expertgrupp och en rättslig referensgrupp samt en expertgrupp för arkitekturfrågor, en referensgrupp för arkitekturfrågor samt en expertgrupp för säkerhetsfrågor.

Dessutom finns det nätverk för vissa frågor som t.ex. Nätverket för EU:s dataskyddsförordning. Nätverken är öppna även för andra än medlemsorganisationerna.

54.92.170.142