Organisation och forum

Här kan du läsa om hur arbetet i eSam är organiserat och vilka forum som finns för olika frågor.

Kansli

Programmets löpande verksamhet drivs av ett kansli som leder och koordinerar arbetet med eSams övriga forum för att åstadkomma resultat inom programmet.

Styrgrupp

Högsta beslutande organ är styrgruppen som består av myndigheternas generaldirektörer och direktören för SKL:s avdelning för digitalisering.

Arbetsgrupp

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda och genomföra besluten inom sina organisationer.

Expertgrupper och referensgrupper

eSam driver expertgrupprer och referensgrupper inom områdena arkitektur, juridik och säkerhet.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning

Dessutom finns det nätverk för vissa frågor som t.ex. Nätverket för EU:s dataskyddsförordning. Nätverken är öppna även för andra än medlemsorganisationerna.

54.92.182.0