Organisation och forum

Här kan du läsa om hur arbetet i eSam är organiserat och vilka forum som finns för olika frågor.

Kansli

Programmets löpande verksamhet drivs av ett kansli som leder och koordinerar arbetet med eSams övriga forum för att åstadkomma resultat inom programmet.

eSams kansli

Styrgrupp

Högsta beslutande organ är styrgruppen som består av myndigheternas generaldirektörer, SKRs vd samt eSams kanslichef.

Styrgruppen

Utvecklingsforum

Tar fram förslag på nya utvecklingsinitiativ utifrån en målbild som beslutas av eSams styrgrupp.

Utvecklingsforum

Samordningsgrupp

Styrgruppen har utsett en samordningsgrupp som har till uppgift att bereda och genomföra besluten inom sina organisationer.

Samordningsgruppen

Expertgrupper och sakområdesgrupper

eSam driver expertgrupper inom juridik och säkerhet och sakområdesgrupper inom områdena arkitektur, juridik, säkerhet och kommunikation.

expertgrupp juridik

sakområdesgrupp juridik

expertgrupp säkerhet

sakområdesgrupp säkerhet

sakområdesgrupp arkitektur

sakområdesgrupp kommunikation

Den tidigare expertgruppen för arkitektur har lagts ner då DIGG håller på att bygga upp en motsvarande gruppering.

Nätverk

eSam har valt att synliggöra prioriterade nätverk som någon eller några av eSams medlemmar driver. Nätverken är öppna även för andra än medlemsorganisationerna.

Läs mer om nätverken

35.175.201.14