Organisation och forum

Här kan du läsa om hur arbetet i eSam är organiserat och vilka forum som finns för olika frågor.

Kansli

Programmets löpande verksamhet drivs av ett kansli som leder och koordinerar arbetet med eSams övriga forum för att åstadkomma resultat inom programmet.

Läs mer om eSams kansli

Styrgrupp

Högsta beslutande organ är styrgruppen som består av myndigheternas generaldirektörer, SKLs vd samt eSams kanslichef.

Läs mer om styrgruppen

Utvecklingsforum

Utvecklingsforumet är under uppstart. Mer information kommer inom kort.

Samordningsgrupp

Styrgruppen har utsett en samordningsgrupp som har till uppgift att bereda och genomföra besluten inom sina organisationer.

Läs mer om samordningsgruppen

Expertgrupper och sakområdesgrupper

eSam driver expertgrupper inom juridik och säkerhet och sakområdesgrupper inom områdena arkitektur, juridik, säkerhet och kommunikation.

Läs mer om expertgrupp juridik

Läs mer om sakområdesgrupp juridik

Läs mer om expertgrupp säkerhet

Läs mer om sakområdesgrupp säkerhet

Läs mer om sakområdesgrupp arkitektur

Läs mer om sakområdesgrupp kommunikation

Den tidigare expertgruppen för arkitektur har lagts ner då DIGG håller på att bygga upp en motsvarande gruppering.

Nätverk

eSam har valt att synliggöra prioriterade nätverk som någon eller några av eSams medlemmar driver. Nätverken är öppna även för andra än medlemsorganisationerna.

Läs mer om nätverken

34.204.203.142