Organisation och forum

Här kan du läsa om hur arbetet i eSam är organiserat och vilka forum som finns för olika frågor.

Kansli

Programmets löpande verksamhet drivs av ett kansli som leder och koordinerar arbetet med eSams övriga forum för att åstadkomma resultat inom programmet.

Styrgrupp

Högsta beslutande organ är styrgruppen som består av myndigheternas generaldirektörer, SKLs vd samt eSams kanslichef.

Arbetsgrupp

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda och genomföra besluten inom sina organisationer.

Expertgrupper och referensgrupper

eSam driver expertgrupper och referensgrupper inom områdena arkitektur, juridik och säkerhet.

Kommunikation

eSam har två grupperingar inom kommunikationsområdet, dels en kommunikationschefsgrupp med representanter för alla medlemmar, dels en mindre referensgrupp för eSams kommunikationsfrågor.

Nätverk

eSam har valt att synliggöra prioriterade nätverk som någon eller några av eSams medlemmar driver. Nätverken är öppna även för andra än medlemsorganisationerna.

54.83.93.85