Sakområdesgrupp säkerhet

Sakområdesgrupp säkerhet utgör referensgrupp till eSams expertgrupp säkerhet och ska säkerställa att vägledningar och andra produkter som expertgruppen tar fram sprids i den egna organisationen.

Sakområdesgruppen bemannas med en person per medlemsorganisation och har möten omkring 2 – 4 gånger per år.

Sakområdesgruppen ansvarar för att:

  • agera referensgrupp till respektive expertgrupp genom att formuleringar, lösningar och vägledningar kan testas inom respektive sakområde.
  • representera sin organisation.
  • tillsammans med medlemmens eSamordnare säkerställa att produkter som tas fram (som till exemepl vägledningar) används i hemmaorganisationen.

Deltagare i sakområdesgrupp säkerhet

Torbjörn Näslund, Arbetsförmedlingen

Mats Svärdsudd, Bolagsverket

Jörgen Heidenberg, Boverket

Per-Anders Borgström, Centrala studiestödsnämnden, CSN

Marita Stjernmira, Domstolsverket

Richard Duncranz, eHälsomyndigheten

Liisa Laukkanen, Försäkringskassan

Anders Mårtensson, Jordbruksverket

Mikael Åkerholm, Kronofogden

Håkan Svanberg, Lantmäteriet

Peter Gyarmati, Migrationsverket

Andreas Tranell, Pensionsmyndigheten

Walter Thyselius, Polisen

Annika Tergius, Riksarkivet

Helena Thofelt, Sida

Mikael Larsson, Skolverket

Mikael Nordelind, Statens Servicecenter

Daniel Molin, Statistiska centralbyrån

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)

Lars Lundmark, Trafikverket

Daniel Jönsson, Transportstyrelsen

Daniel Reinholdsson, Tullverket

Johnny Carlberg, eSams kansli

Relaterad information

Läs om expertgrupp säkerhet

Läs mer om pågående arbeten inom säkerhetsområdet

3.233.226.151