Sakområdesgrupp kommunikation

Syftet med eSams sakområdesgrupp kommunikation är att bidra till att föranka eSams frågor hos medlemmarna och till att kommunikation som verktyg kommer till nytta i eSams verksamhet.

Gruppen bemannas kommunikationschefer eller motsvarande, en från varje medlemsorganisation. Gruppen har möten omkring 2 – 3 gånger per år.

Gruppen ansvarar för att:

  • vara en ingång till medlemmarnas kommunikationsfunktion och stödja den interna förankringen av eSams frågor
  • utse eventuella resurser till gemensamma kommunikationsinsatser i eSam
  • dela erfarenheter och identifiera frågor att driva gemensamt kring kommunikativa aspekter av digitalisering.
  • utse en referensgrupp med operativa resurser som stöd och bollplank till eSams kommunikationsansvarige och till kommunikatörerna i de pågående initiatven.

I gruppen ingår:

Katarina Pettersson Brdarski, Arbetsförmedlingen

Ulf Karnell, Bolagsverket

Birgitta Frejd, Boverket

Kristina Werner, Centrala Studiestödsnämnden

Petra Thor Jonzon,  Domstolsverket

Erika Burlin Hellman, eHälsomyndigheten

Susanne Larsson, Försäkringskassan

Christina Herthnek, Jordbruksverket

Anna Bergqvist, Kronofogden

Eva Ferndahl, Lantmäteriet

Matilda Lundvall, Migrationsverket

Magnus Kull, Naturvårdsverket

Sofia Wagner, Pensionsmyndigheten

Birgitta Dunér, Polismyndigheten

Helena Långström, Riksarkivet

Hillevi Ekberg, Sida

Karin Hedman, Skolverket

Ylva Norberg, Skatteverket

Robert Gallusson, Statens Servicecenter

Sara Brinkberg, Statistiska centralbyrån

Lena Ivö,  Sveriges Kommuner och Landsting

Jenny Weimerbo, Tillväxtverket

AnnaLena Bergström, Trafikverket

Catharina Nilsson,Transportstyrelsen

Henrik Stridsman, Tullverket

Sara Johansson, DIGG (adjungerad)

Anna Bengtsson, eSams kansli (sammankallande)

3.233.226.151