Juridik - aktuella arbeten

Pågående arbeten

Uppdatering av Checklista för jurister

En särskild arbetsgrupp arbetar med att uppdatera Checklista för jurister har. Uppdateringen är nödvändig eftersom vi har fått ny reglering på många viktiga områden, t.ex. GDPR, ny förvaltningslag och ny kommunallag. Vägledningen väntas bli klar innan sommaren.

Ny vägledning för digitaliseringen inom en myndighet

Den juridiska xpertgruppen arbetar med att ta fram en vägledning som syftar till digitaliseringen inom en myndighet. Myndigheters inre digitalisering har inte tidigare behandlats från detta helhetsperspektiv. Det är viktigt att känna till på vilka punkter juridiska utmaningar brukar uppkomma när en myndighets informationshantering ska digitaliseras från ax till limpa. Genom det stöd som vägledningen ger ska det bli det enklare att redan från början ställa rätt juridiska frågor och att finna svar via hänvisningar till expertgruppens tidigare vägledningar och uttalanden. Vägledningen väntas bli klar innan sommaren.

Genomförda arbeten hösten 2017 - 2018

Utvecklingen inom det rättsliga området sker snabbt och den juridiska expertgruppen har därför sett över och uppdaterat flera av tidigare utgivna vägledningar. En helt ny vägledning har tagits fram som ger stöd för organisationer som ska inför digitalt i första hand. Dessutom har den juridiska expertgruppen givit ut flera promemorior och rättsliga uttalanden om centrala begrepp samt missbruk av e-legitimationer. Under hösten 2018 gjorde den juridiska expertgruppen ett uttalande om röjande och molntjänster.

Vägledningar:

Rättsliga uttalanden och rekommendationer:

Kontakt

Johan Bålman, eSams kansli.

18.207.108.191