Förutsättningsskapande arbete

eSams expertgrupper inom juridik och säkerhet och sakområdesgrupper inom arkitektur, juridik och säkerhet arbetar för att skapa bättre förutsättningar för digitaliseringen av offentlig sektor.

Expertgrupperna utreder och analyserar både legala och andra samverkansfrågor samt tar fram vägledningar, principer eller annat stöd som underlättar och möjliggör digital samverkan och utveckling.

Läs mer om arbetet inom respektive område:

Arkitektur

Juridik

Säkerhet

35.168.112.145