Digital tjänst för ekonomiskt bistånd

Den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd gör det enklare, snabbare och säkrare för kommunerna att handlägga ärenden som rör ekonomiskt bistånd.

För att en handläggare i en kommun ska kunna fatta ett kvalitativt beslut om ekonomiskt bistånd till en behövande, behövs information från flera olika statliga uppgiftslämnare. Denna informationsinsamling har varit tids- och resurskrävande och den manuella hanteringen har medfört risk för felaktiga utbetalningar.

Därför har myndigheter i samverkan utvecklat en digital tjänst för att hämta in informationen som ligger till grund för besluten. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, förvaltar och utvecklar tjänsten. Försäkringskassan sköter den tekniska driften av tjänsten på uppdrag av SKL.

  • 7 myndigheter lämnar information i tjänsten
  • Över 90 procent av Sveriges kommuner är anslutna till tjänsten.
  • Cirka 5 miljoner frågor bevaras av tjänsten varje år

Den ideella föreningen KommITS gav tjänsten utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt 2016.

Bakgrund

Tjänsten SSBTEK, SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd, utvecklades på uppdrag av den dåvarande E-delegationen inom projektet Effektiv informationsförsörjning. Projektet leddes av CSN i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, A-kassornas Samorganisation samt ett antal referenskommuner och tillhörande tjänsteleverantörer. Tjänsten driftsattes i maj 2014.

Läs mer

Se en schematisk bild av processen:

Enklare handläggning av ekonomiskt biståndPDF

Läs mer på SKLs hemsida och se filmen Så funkar SSBTEK:

Digital tjänst för ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats

Artikel om tjänsten som Ekonomiskrivningsverket skrivit:

Nytt förhållningssätt till reglerna gav effektivare informationsutbyte mellan myndigheter och kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18.207.108.191