Exempel på digitala lösningar

Som medlemmar i eSam samverkar vi kring digitala lösningar som förenklar för medborgare, företag och myndigheter. Verksamt, Efterlevandeguiden och den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd är goda exempel.

Efterlevandeguiden och Verksamt är digitala lösningar som tagits fram i samverkan. De är båda exempel på livshändelsedriven utveckling och har lett fram till lösningar ur ett kundperspektiv i en given livssituation.

Läs mer om Efterlevandeguiden

Läs mer om Verksamt

Den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd har även den tagits fram i samverkan. Det är en bastjänst som förenklar och snabbar på informationsutbytet mellan aktörer i offentlig sektor.

Läs mer om Digital tjänst för ekonomiskt bistånd

Fler goda exempel

Kolla gärna i presentationen "Goda exempel på digital lösningar". Här visar vi digitala tjänster och lösningar som vi är stolta över. I presentationen får du en enkel och överblickbar sammanställning av ett urval av digitala lösningar som eSams medlemmar tagit fram.

Till presentationsmaterialet "Goda exempel på digitala lösningar"PDF

18.207.108.191