Digital samverkan

Vägledning för digital samverkan är framtagen av den tidigare E-delegationen som stöd till organisationer som behöver samverka vid utveckling och förvaltning av gemensamma digitala tjänster.

E-delegationen tog även fram Principer för digital samverkan, som 2018 ersattes av Svenskt ramverk för digital samverkan (eSam).

Syftet med vägledningen Digital samverkan är både att ge en övergripande allmän introduktion till digital samverkan och att ge mer konkret stöd för den som aktivt arbetar med att etablera, utforma och förvalta digitalt samverkande lösningar.

För vem?

Vägledningen vänder sig både till de som ansvarar för att styra och leda samverkansprojekt och till alla de som deltar i samverkande initiativ i olika roller inom till exempel arkitektur, juridik och säkerhet.

Om innehållet

Vägledningen beskriver konceptet digital samverkan övergripande och de olika delarna. Den tar upp frågor som roller och överenskommelser och termer och begrepp. Den innehåller fördjupningsdelar samt exempel på hur digital samverkan kan gå till i praktiken.

Bakgrund

Digital samverkan innebär att myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer utbyter information digitalt och samverkar för att hantera det digitala informationsutbytet på ett rättssäkert och effektivt sätt. Grundförutsättningar för digital samverkan är en gemensam förståelse för behov och mål samt insikt i relevanta juridiska förutsättningar och krav på informationssäkerhet.  

Vägledning för digital samverkan 4.1 PDF

Fördjupning: Roller och överenskommelser PDF

Fördjupning: Juridiska aspekter på digital samverkan PDF

Fördjupning: Instruktioner för process-, informations- och tjänstebeskrivningar PDF

Fördjupning: Exempel på digital samverkan PDF

Vägledande principer för digital samverkan 1.3PDF (Ersatt av Svenskt ramverk för digital samverkan)

Relaterad information

Svenskt ramverk för digital samverkan

EU:s interoperabilitetsramverk (European Interoperability Framework - EIF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjänstekatalogenlänk till annan webbplats över bastjänster erbjuds inom den offentliga sektorn. Katalogen vänder sig i första hand till dig som arbetar som verksamhetsutvecklare.

Metamodell för digital samverkan 1.0 ZIPEn fördjupning till Vägledning för digital samverkan, kan användas som underlag för att skapa en modellbaserad arkitektur.

Kontakt

Mikael Österlund, eSam kansli

35.168.112.145