Behovsdriven utveckling

Behovsdriven utveckling - en vägledning version 1.0 har tagits fram i samverkan mellan medlemmarna i eSam och är en vidareutveckling av den vägledning som utarbetades av E-delegationen.

Behovsdriven utveckling - en vägledning version 1.0 ersätter E-delegationens Vägledning för behovsdriven utveckling 2.0.

Syfte

Vägledningen har tagits fram för att vara ett stöd för offentliga organisationer som behöver utveckla sina arbetssätt inom behovsdriven utveckling.

För vem?

Vägledningen vänder sig till dig som ska

  • samla in och analysera behov som underlag för verksamhetsutveckling
  • har en styrande roll i en utvecklingsinsats för att utveckla tjänster och vill öka din kunskap om behovsdriven utveckling.

Om innehållet

Vägledningen beskriver hur en organisation kan identifiera, analysera och utvärdera behov även när de sträcker sig över organisatoriska gränser.

Den består av två delar. Den första delen besvarar frågor kring varför verksamhetsutveckling ska bedrivas behovsdrivet och hur man går tillväga.

Den andra delen är en fördjupning i hur man identifierar behov som går över organisationsgränserna, främst ur ett livshändelseperspektiv. Den beskriver även kort principer för förvaltningsgemensamma tjänster och hur man tar fram en digital lösning för att guida medborgare i en livshändelse (vad ska jag göra, när ska jag göra det och till vem?).

De bilagor som är kopplade till vägledningen ger detaljerade tips på dels arbetssätt för att identifiera och beskriva behov, dels om hur man skapar och uppdaterar digitala guider.

Bakgrund

Målen med behovsdriven utveckling är ytterst att hitta lösningar som uppfyller behov och förenklar vardagen för målgrupperna. För att nå målet behöver vi hitta effektiva sätt att involvera målgrupperna i verksamhetsutvecklingen. En sådan behovsdriven ansats utförd på rätt sätt kommer att bidra till mer nöjda målgrupper genom lättanvända digitala tjänster och en effektivare verksamhet i den egna organisationen.

Behovsdriven utveckling - en vägledning version 1.0 PDF

18.207.108.191