Rekommendationer

Svenskt ramverk för digital samverkan innehåller 41 rekommendationer som ger handfast vägledning utifrån från olika perspektiv på digitaliseringen; juridik, digitala mötet, verksamhet, information och data, teknik, säkerhet och integritet, styrning och ledning.

Rekommendationerna är formulerade som uppmaningar, t.ex.

  • 12. Det juridiska perspektivet ska vara med från början
  • 18. Ge användare tillgång till personaliserad information
  • 27. Informationshanteringen ska säkerställa informationen genom hela värdekedjan

Ta del av en sammanställning över alla rekommendationerPDF

Utöver rekommendationerna innehåller Svenskt ramverk för digital samverkan 13 grundläggande principer för digital samverkan.

Läs mer om principerna för digital samverkan

Ta del av hela Svenskt ramverk för digital samverkan

3.235.22.210