Stöd och vägledning hos andra aktörer

Här hittar du stöd och vägledning hos andra aktörer.

Effektiv it-försörjning/sourcing

Syftet med Vägledning för effektiv it-försörjning/sourcingär som E-delegationen tog fram är att skapa väl underbyggda beslutsunderlag för att ta ställning till alternativa vägar för it-försörjning. Vägledningen kan också inspirera till att ta fram en bredare strategi vad gäller organisationens försörjning av it-tjänster.

Vägledningen förvaltas av DIGGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS)

Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster förvaltar vägledningar inom området Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). FGS:er är krav på märkning och paketering av information och kan användas av alla aktörer inom den offentliga förvaltningen. 

Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster driver i samverkan med andra myndigheter, Informationssäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ger stöd och vägledning.

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter

Vägledningen har tagits fram inom eSam och ska ge stöd till organisationer som ska införa e-legitimeringar och e-underskrift. Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter omfattar flera perspektiv förutom det juridiska och vänder sig till jurister och andra berörda yrkesgrupper. Den uppdaterades i juni 2018 i samarbete med E-legitimationsnämnden som sedan hösten 2019 ingår i DIGG. Det är nu DIGGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har ansvar för frågor som E-legitimering och E-underskift.

Nyttorealisering

Vägledning i Nyttorealisering utgör ett ramverk och en verktygslåda för offentliga organisationer att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser. Vägledningen förvaltas av DIGG.

Du hittar publikationen Vägledning i Nyttorealisering på DIGGs webbplatslänk till annan webbplats

Webbutveckling och tillgänglighet

DIGG anvsarar för Vägledning för webbutveckling som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige
Vägledningen (även kallad Webbriktlinjerna) sammanfattar erfarenheter från mer än ett decennium av webbutveckling.

Gå till Vägledning för webbutvecklinglänk till annan webbplats

DIGG arbetar även för en ökad digital tillgänglighet på alla offentliga webbplatser och digitala plattformar. DIGG har i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Läs mer om digital tillgänglighet på Diggs webbplats:

Digital tillgänglighetlänk till annan webbplats

Öppna data och PSI

Den tidigare E-delegationen hade ett tilläggsuppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med vidareutnyttjande av handlingar, det som kallas PSI (public sector information) utifrån PSI-lagen (lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen).

Idag arbetar DIGG med frågor kring öppna data och DIGG har hand om den nationella portalen för öppna data och PSI. Läs mer hos DIGG:

Öppna data och datadriven innovationlänk till annan webbplats

Den nationella portalen för öppna data och PSIlänk till annan webbplats

18.207.108.191