Identitetsbegrepp för fysiskt person i verksamhetssystem

eSams expertgrupp för arkitektur har tagit fram rekommendationer för hantering av identitetsbegrepp för fysiskt person i verksamhetssystem.

Bakgrunden är ett behov av att komma bort från personnumret som källa till födelsetid i våra verksamhetssystem. Detta då det inte längre finns ett lagkrav på att personnummer och födelsedatum ska överensstämma.

Expertgruppen beskriver aviseringssystemet Navet, de olika identitetsbegreppen samt ger ett antal rekommendationer som ska stötta i hanteringen av personnummer och födelsetid.

Ta del av rekommendationerna:

Rekommendationer kring hantering av identitetsbegrepp för fysiskt person i verksamhetssystemPDF

35.168.112.145