Checklista inför beslut om molntjänster i offentlig sektor

eSams expertgrupp för säkerhet har tagit fram en checklista som stöd för den organisation som står inför ett beslut om att använda molntjänster.

Bakgrunden är det rättsliga uttalande som eSams juridiska expertgrupp gjort om röjande och molntjänster. Expertgruppen bedömer att det inte går att utesluta att en leverantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade uppgifter röjs.

Expertgruppen för säkerhet rekommenderar därför organisationer som planerar att lägga information i en molntjänst att noggrant analysera vilken typ av information det rör sig om och göra nödvändiga risk- och konsekvensanalyser enligt den checklista som tagits fram.

Ta del av checklistan:

Checklista inför beslut om molntjänster i offentlig sektorPDF

Relaterade information

Ta del av det rättsliga uttalande som ligger till grund för checklistan:

Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster

Läs artikel om uttalandet och eSams arbete med molntjänster:

eSam ser risker med molntjänster i offentlig sektor

3.235.172.213