Rekommendationer och checklistor

eSams expertgrupper tar fram rekommendationer och checklistor för frågor som rör digital samverkan eller på annat sätt rör digitaliseringen av offentliga organisationer.

Checklista inför beslut om molntjänster i offentlig sektor

eSams expertgrupp för säkerhet har tagit fram en checklista som stöd för den organisation som står inför ett beslut om att använda molntjänster.

Bakgrunden är det rättsliga uttalande som eSams juridiska expertgrupp gjort om röjande och molntjänster. Expertgruppen bedömer att det inte går att utesluta att en leverantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade uppgifter röjs.

Läs mer om checklistan inför om molntjänster i offentlig sektor

Identitetsbegrepp för fysiskt person i verksamhetssystem

eSams expertgrupp för arkitektur har tagit fram rekommendationer för hantering av identitetsbegrepp för fysiskt person i verksamhetssystem.

Bakgrunden är ett behov av att komma bort från personnumret som källa till födelsetid i våra verksamhetssystem. Detta då det inte längre finns ett lagkrav på att personnummer och födelsedatum ska överensstämma.

Läs mer om rekommendationerna kring hantering av identitetsbegrepp

Åtgärder mot olovlig användning av e-legitimation

eSams expertgrupp ger i en promemoria rekommendationer om åtgärder mot att användare vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation.

Allt fler rapporter har kommit om att företag erbjuder webbtjänster som uppmanar sina användare att legitimera sig mot myndigheters e-tjänster. Den som släpps in i e-tjänsten är emellertid inte användaren utan företaget som hämtar information. På detta sätt vilseleds användare att logga in någon annan med sin e-legitimation.

Läs mer om åtgärder mot olovlig användning av e-legitimation

Råd för organisering av säkerhetsarbetet

eSams expertgrupp för säkerhet har tagit fram enkla råd för hur myndigheter bör organisera sitt säkerhetsarbete. Bakgrunden är att det idag finns stora skillnader mellan hur olika myndigheter organiserar sitt säkerhetsarbete och att både myndighetsledningar som säkerhetsexperter har lyft behovet av någon form av generella råd.

Läs mer och ta del av Råd för organisering av säkerhetsarbetet


18.207.108.191