Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen 

eSams rättsliga expertgrupp har kommit med nytt rättsligt uttalande för Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen.

Enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) gäller sekretess i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning av personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204; PuL) för uppgift om en enskild personliga eller ekonomiska förhållanden. Helt klart är att bestämmelsen ger sekretesskydd åt personuppgifter. Enligt expertgruppens mening skyddas emellertid även uppgifter om juridiska personer, om det vid bearbetningen eller lagringen av sådana uppgifter även förekommer någon personuppgift. Bestämmelsen är bl.a. tillämplig hos en myndighet för uppgifter om enskilda i eget utrymme. 

Läs mer i rättsliga uttalandet: Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen PDF

Relaterad information

Vägledning eget utrymme hos myndighet

Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

Relaterad information

Vägledning eget utrymme hos myndighet

Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

18.207.108.191