Röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen

Rättsliga expertgruppen har tagit fram rättsliga uttalandet om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om uppgifter görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som enligt avtalet inte får ta del av eller vidarebefordra uppgifterna och omständigheterna i övrigt medför att det är osannolikt att detta ändå sker, ska uppgifterna enligt expertgruppens bedömning inte anses som röjda i offentlighets- och sekretesslagens mening. Uttalandet är centralt för vägledningen Outsourcing - en vägledning om sekretess och persondataskydd.

Ta del av uttalandet:

Rättsligt uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen (pdf, 50 kB, nytt fönster)PDF

Relaterad information

Ta del av ett kompletterande uttalande om röjande och molntjänster:

Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster

Ta del av vägledningen om Outsourcing och sekretess:

Outsourcing - en vägledning om sekretess och persondataskydd

18.207.108.191