Röjande och molntjänster

eSams juridiska expertgrupp tog fram ett rättsligt uttalande om röjande och molntjänster under hösten 2018. I uttalandet beskriver de sin tolkning av gällande rätt i frågan. Expertgruppen har i september 2019 kompletterat uttalandet med ett förtydligande.

Exertgruppen anser att det i juridisk mening måste ses som ett röjande om en molntjänst används för behandling av uppgifter som är sekretessreglerade, och om molntjänsten ägs av ett utländskt företag där detta lands rättsordning ålägger företaget att under vissa förhållanden överlämna viss information till det landets myndigheter.

Rättsligt uttalande om röjande och molntjänsterPDF

Kompletterande information om molntjänsterPDF

Relaterad information

Ta del av tidigare rättsligt uttalande:

Rättsligt uttalande om röjandebegreppet enligt offentligshets- och sekretesslagen

Ta del av vägledningen om outsourcing och sekretess:

Outsourcing - en vägledning om sekretess och persondataskydd

eSams expertgrupp för säkerhet har tagit fram en checklista som stöd för den organisation som står inför ett beslut om att använda molntjänster. Ta del av checklistan:

Checklista inför beslut om molntjänster i offentlig sektor

Läs artikel om uttalandet och eSams arbete med molntjänster:

eSam ser risker med molntjänster i offentlig sektor

18.207.108.191