Missbruk av e-legitimation

Rättsliga expertgruppen har tagit fram ett uttalande om missbruk av e-legitimation.

Mot bakgrund av att nya typer av missbruk förekommit i samband med e-legitimering har den rättsliga expertgruppen i eSam tagit fram ett uttalande om missbruk av e-legitimation där man klargör och värnar om det straffrättsliga skyddet, som finns genom lag.

I samband med att e-legitima­tions­systemet kompletterades med funktioner för mobil inloggning, det vill säga möjligheten att logga in i vilken tjänst som helst med sin mobila e-legitimation (t.ex. via mobilt Bank-ID), har nya former av brott uppstått.

I traditionell miljö, i den analoga världen, är det en självklarhet att det är olagligt att använda en annan persons identitet. Möjligheten till mobil e-legitimering infördes 2013. I och med ändringarna som då infördes i 14 och 15 kapitlet i brottsbalken blev det kriminellt även i den elektroniska världen att åberopa en annan persons identitet. Ändringarna är emellertid nya och oprövade i juridisk mening.

Ta del av uttalandet:

Rättsligt uttalande om missbruk av e-legitimationPDF

Ta del av promemoria om åtgärder mot olaglig användning av e-legitimation:

Åtgärder mot olaglig användning av e-legitimation

35.168.112.145