Inkommandetidpunkt för elektronisk handling

eSams juridiska expertgrupp har gjort ett rättsligt uttalande om en elektronisk handlings inkommandetidpunkt. I en promemoria beskrivs tankarna bakom det rättsliga uttalandet.

I en proposition (2016/17:180) till en ny förvaltningslag föreslår regeringen lagändringar som handlar om bland annat när en elektronisk handling ska anses ha kommit in till en myndighet.

Expertgruppen har gjort ett rättsligt ställningstagande om inkommandetidpunkt och har också tagit fram en promemoria som redovisar de resonemang som legat till grund för uttalandet.

Rättsligt uttalande om inkommandetidpunktPDF

Rättslig promemoria om inkommandetidpunktPDF

18.207.108.191