Åtgärder och stöd till följd av corona

Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Allt eftersom, samlar vi sådant som kan vara till hjälp i tider då t.ex social interaktion behöver begränsas. Det kan vara stöddokument, tips på digitala mötesformer eller effektiva och säkra lösningar för att vidmakthålla samverkan mellan aktörer.

Myndigheternas information

Först och främst gäller att följa den officiella informationen. På krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns allt samlat och här finns också länkar till berörda myndigheters information, om påverkan i samhället med anledning av covid-19-viruset.

MSB har genom CERT.SE också en sida med information vad gäller säkerhet och infrastruktur vid arbete hemifrån. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterCERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hos MSB hittar du även informationssäkerhet.se, där finns bra information om vad man ska tänka på vid arbete hemifrån kopplat till informationssäkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är företagare

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du som företagare en samlad information från myndigheter, som är viktig att känna till i samband med coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Risk för ökat antal bedrägerier med e-leg

Några medlemmar meddelar att man ser en ökning av försök till bedrägerier i samband med pandemi-läget. Privatpersoner kan på olika sätt, uppmanas att ange sina personuppgifter i ett försök att komma åt konton eller få tillgång till myndigheternas system och liknande. eSam har sedan tidigare tagit fram informations-sidan Missbruk av e-legitimation som kan tjäna som stöd.

18.207.108.191