Samordningsgrupp

Deltagarna i samordningsgruppen är kontaktpunkt och samordnare för det arbete som bedrivs inom eSam med det relaterade arbete som bedrivs hos respektive medlem. Samordningsgruppen övertar delvis de uppgifter som Arbetsgruppen tidigare hade.

Samordningsgruppen bemannas med en person per medlemsorganisation och leds av en person från eSams kansli. Gruppen har möten omkring 6 – 8 gånger per år.

eSamordnarna ansvarar för att:

  • Vara kontaktpunkt för helheten
  • Bidra i beredningen inför beslut i styrgruppen av exempelvis övergripande verksamhetsinriktning och utvecklingsplan
  • Koordinera medlemmens åtagande och medverkan och samordna det interna arbetet hos medlemmen
  • Säkerställa, tillsammans med sakområdesansvariga, införande av t.ex. vägledningar
  • Säkerställa att styrgruppsledamoten är informerad om eSams arbete

Samordningsgruppens deltagare

Hans Ahlqvist, Arbetsförmedlingen

Thomas Flank, Bolagsverket

Jörgen Heidenberg, Boverket

Eva Rummel, Centrala Studiestödsnämnden

Lena Nilsson, Domstolsverket

Susann Bard, eHälsomyndigheten

Markus Bill, Försäkringskassan

Göran Löfqvist, Jordbruksverket

Håkan Klarin, Kriminalvården

Johan Acharius, Kronofogden

Anna Granström, Lantmäteriet

Karin Derestam, Migrationsverket

Pontus Lyckman, Naturvårdsverket

Linnéa Hildén, Pensionsmyndigheten

Daniel Svan, Polisen

Nora Liljeholm, Riksarkivet

Jenni Wigholm, Sida

Elisabeth Asplund, Skatteverket

Jon Karlfeldt, Skolverket

Johan Göthberg, Statens servicecenter

Fredrik Jonsson, Statens tjänstepensionsverk

Marie Haldorson, Statistiska centralbyrån

Fredrik Carlsson, Sveriges Kommuner och Regioner

Nader Svärd, Tillväxtverket

Britt-Marie Calles, Trafikverket

Emma Bohman, Transportstyrelsen

Jan Törnqvist, Tullverket

Per Zettervall, Universitets- och högskolerådet

Sofia Ekelöf, eSam kansli (ordförande)

Johnny Carlberg, eSam kansli

Johan Bålman, eSam kansli

Mikael Österlund, eSam kansli

Anna Bengtsson Sahlström, eSam kansli

Sara Smedberg, eSam kansli

Daniel Antonsson, DIGG (adjungerad)

Margareta Palmqvist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (adjungerad)

3.235.22.210