Sakområdesgrupp juridik

Sakområdesgrupp juridik är en referensgrupp till den juridiska expertgruppen. Deltagarna i gruppen ska säkerställa att framtagna vägledningar sprids i den egna organisationen.

Sakområdesgruppen har en deltagare per medlemsorganisation och har möten 2 – 4 gånger per år.

Sakområdesgruppen ansvarar för att:

  • agera referensgrupp till respektive expertgrupp genom att formuleringar, lösningar och vägledningar kan testas inom respektive sakområde.
  • representera sin organisation.
  • tillsammans med medlemmens eSamordnare säkerställa att produkter (vägledningar etc) används i hemmaorganisationen.

Deltagare i sakområdesgrupp juridik

Charlotte Aggevall, Arbetsförmedlingen

Carl-Magnus Oredsson, Boverket

Katarina Lind, Bolagsverket

Ann Svensson, Centrala Studiestödsnämnden

Cima Ghaderi, Domstolverket

Tina Hård, eHälsomyndigheten

Daniel Eriksson, Försäkringskassan

Anders Swahnberg, Jordbruksverket

Soheil Roshanbin, Kronofogden

Per-Henrik Hedbrant, Kriminalvården

Åsa Nyblom, Migrationsverket

Heidi Schymanski, Naturvårdsverket

Anna Åkesson, Pensionsmyndigheten

Birgitta Lindblom, Polisen

Désirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet

Eva Norreby, Sida

Ilona Heikka, Skolverket

Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Regioner

Kristina Lindskog, Tillväxtverket

Martin Carlsson, Trafikverket

Eva-Lotta Sandström, Transportstyrelsen

Ann-Kristin Hansson, Tullverket

Johan Bålman, eSams kansli, ordförande

Relaterad information

Pågående arbeten inom det juridiska området

Den juridiska expertgruppen

3.235.22.210