Nätverk

eSam har valt att synliggöra prioriterade nätverk som någon eller några av eSams medlemmar driver.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Nätverket för frågor som rör EU:s dataskyddsförordning, GDPR, arbetar med att bevaka den nationella rättsutvecklingen och tolka bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Nätverket drivs av Pensionsmyndigheten.

Nätverket startade i mars 2016 och är öppet även för andra än eSam:s medlemmar. Det riktar sig främst till myndighetsjurister och drivs med stöd från Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Nätverket för livshändelsedriven utveckling

Nätverket för livshändelsedriven som drivits av Pensionsmyndigheten och Bolagsverket är för närvarande vilande.

Nätverket för livshändelsedriven utveckling

35.168.112.145