Kansli

Kansliet driver den löpande verksamheten och ansvarar för helheten genom att samordna och hålla ihop arbetet inom eSam.

Kansliet är bemannat för att spegla de uppgifter som prioriteras i verksamhetsinriktningen. Kansliet ansvarar för att:

  • leda expert- och sakområdesgrupper
  • ingå i utvecklingsforums arbete
  • planera och genomföra möten med styrgrupp och samordningsgrupp
  • ta fram förslag på verksamhetsinriktning och budget
  • planera och genomföra kommunikationsinsatser internt och externt
  • samverka med externa aktörer

Kontakta oss

Sofia Ekelöf kanslichef
Fia sept 19

Sofia Ekelöf
Kanslichef

Anna Bengtsson Sahlström
Kommunikationsansvarig

Johan Bålman
Juridik

Johnny Carlberg
Koordinator, säkerhet

Sara Smedberg
Projekt

Mikael Österlund
Arkitektur

35.168.112.145