Tillgänglighet är en demokratifråga

Nyheten publicerad: 03 dec 2019

I det senaste nyhetsbrevet, berättar bland annat Försäkringskassan hur de tagit omhand två av principerna i Svenskt ramverk för digital samverken: Gör digitala tjänster tillgängliga och inkluderande och Använd ett språk som användarna förstår.

– Det handlar ytterst om demokrati; alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad vi skriver och säger, säger Therese Bjurberg, verksamhetsarkitekt och Försäkringskassans representant i eSams sakområdesgrupp för arkitektur.

– Om vi designar för dem som har det svårast blir det bättre för alla, fortsätter Åsa Holmberg som är tillgänglighetsstrateg i projektet EU-direktivet om tillgänglighet. - Ibland är särlösningar nödvändiga, men så långt som möjligt behöver de ordinarie lösningarna fungera för alla. Det blir mer inkluderande och ofta billigare och bättre för alla.


Läs nyhetsbrevet i sin helhetPDF

3.235.22.210