eSams juridiska expertgrupp förtydligar uttalanden om röjanden och molntjänster

Nyheten publicerad: 20 sep 2019

eSams juridiska expertgrupp kommenterar här de rättsliga uttalandena om röjande och molntjänster. Kommentaren avser den sekretessreglering som gäller i förhållande till utländska myndigheter.

2015 tog eSams juridiska expertgrupp fram ett rättsligt uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen och 2018 gjordes ett nytt uttalande om röjande och utländska leverantörer (molntjänster).

- Vi har fått frågor och kommentarer som visar att uttalandena i flera fall har tolkats på ett felaktigt sätt. Därför har expertgruppen nu skrivit ett kompletterande PM som förtydligar vår ståndpunkt, säjer eSams Johan Bålman, som leder den juridiska expertgruppens arbete.

- Man ska inte bara göra en sannolikhetsbedömning, man behöver även utforma avtalet med leverantören, så att det klart framgår att uppgifterna inte får läsas eller lämnas ut, fortsätter Johan.

Läs hela förtydligandet härPDF

3.235.22.210