Checklistan för jurister har uppdaterats

Nyheten publicerad: 02 jul 2019

Den uppskattade checklistan för jurister som togs fram i samverkan av E-delegationen har nu uppdaterats av eSam. Under den tid som förflutit sedan checklistan togs fram har många centrala författningar tillkommit eller ändrats, till exempel dataskyddsförordningen, förvaltningslagen, upphandlingslagstiftningen, kommunallagen och säkerhetsskyddslagen.

Johan Bålman.

Uppdateringen av checklistan till version 2.0 har gjorts av en arbetsgrupp med jurister och andra experter från eSams medlemmar i första hand. Arbetet har letts av Johan Bålman, jurist vid eSams kansli som också leder eSams juridiska expertgrupp.

- Det har varit stimulerande att arbeta tillsammans med så många engagerade och duktiga kollegor från olika myndigheter, säger Johan Bålman.

Checklistans upplägg från den första versionen är i stort intakt.

Vad betyder det att checklistan nu är uppdaterad?

- Det innebär att man inte behöver ägna tid åt att fundera över på vilket sätt nya eller ändrade författningar (exempelvis dataskyddsförordningen) påverkar innehållet i checklistan. Det underlättar också att länkarna till olika dokument är uppdaterade, säger Berit Wennström från Lantmäteriet som även var med och tog fram den första versionen av checklistan 2014.

Berit Wennström.

Vad betyder checklistan för en myndighetsjurist?

- Checklistan är ett väldigt bra verktyg när man arbetar i en utvecklingsinsats men även i det dagliga arbetet. Den är ett stöd som underlättar arbetet med att exempelvis identifiera rättsliga frågeställningar, göra rättsutredningar och ställa juridiska krav, säger Berit Wennström.

- Det som också är så bra med checklistan är att oaktat att den är utformad för jurister så kan alla kompetenser ha nytta av den och få förståelse för vilka frågor som behöver ställas. Checklistan kan med fördel även användas inom den egna myndighetens utvecklingsinsatser. Jag tänker till exempel att jag kan sätta den i händerna på såväl jurister som it-arkitekter och våra inköpare, säger Lisa Johansson, jurist på Pensionsmyndigheten som också deltagit i arbetet.

Lisa Johansson.

Om innehåll och upplägg

Checklistan är uppdelad i sju olika avsnitt och områden och beskriver juridiska frågeställningar som kan aktualiseras inom varje område. Varje avsnitt inleds med en kort introduktion till området som behandlas för att därefter övergå till att ställa upp ett antal frågor som bör ställas under en utvecklingsinsats.

Till exempel: Ligger utvecklingsinsatsen inom ramen för myndighetens uppdrag? Kommer personuppgifter att behandlas och med vilket rättsligt stöd? Har erforderliga informationssäkerhetsåtgärder vidtagits? Ska myndigheten utveckla system eller verktyg själv eller ska stödet upphandlas?

Det kan vara frågor som behöver besvaras av olika kompetenser men som ändå är viktiga för en juridisk bedömning. Checklistan är inte en steg-för-steg-guide utan tvärtom kan områden och frågor gå in i varandra och återkomma under utvecklingsinsatsen.

Läs checklistan

Ta del av Checklista för jurister 2.0

3.235.22.210