Ny vägledning från eSam om myndigheters informationshantering

Nyheten publicerad: 28 jun 2019

En helt ny vägledning från eSams juridiska expertgrupp tar ett helhetsgrepp om myndigheters informationshantering. Den är ett stöd för myndigheter att på ett juridiskt korrekt sätt införa en helt digital hantering av information.

Den nya vägledningen bär namnet Digitalisera rätt - en praktisk juridisk vägledning. Här tas ett helhetsperspektiv med sikte på att växla från fysiska dokument och blanketter till en juridisk utgångspunkt från själva informationsinnehållet.

- Digitaliseringen innebär att myndigheter ersätter sin traditionella informationshantering med nya digitala arbetssätt som också leder till automatiserade möjligheter att hantera informationen, en tillgång i sig, säger Johan Bålman som leder eSams juridiska expertgrupp som tagit fram vägledningen.

Johan Bålman.

Vägledningen är uppbyggd kring fyra led i den digitala förvaltningens informationsflöde: 1) att färdigställa e-handlingar, 2) att ge in handlingar, 3) att handlägga ärenden och 4) att expediera handlingar. Till varje led ges ett antal att-göra-punkter, sammanlagt 24 stycken. Under varje att göra-ruta finns en genomgång av krav, en redogörelse för det material som finns, en beskrivning av hur myndigheten bör förfara och följder av att underlåta detta.

- Det här är kanske den mest användbara av våra juridiska vägledningar. Syftet är att stödja myndigheterna i arbetet med att införa en helt digital hantering av information, dels i myndighetens verksamhetssystem, dels i generella stödfunktioner som till exempel kommunikation av meddelanden, e-legitimering, e-underskrifter, e-arkiv och eget utrymme, säger Johan Bålman.

Vägledningen riktar sig i första hand till jurister, men den är relevant även för andra roller och yrkesgrupper som samverkar kring nya digitala lösningar.

För den som inte tidigare arbetat med området kan det vara lämpligt att först ta del av Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling och de begrepp användningssätt som redovisas där. Jag vill också rekommendera Checklista för jurister som vi uppdaterat under våren och sist men inte minst vill jag framhålla att vägledningen utgår från Svenskt ramverk för digital samverkan från eSam som omsätter nationella och internationella styrdokument till grundläggande principer som stöd för en samordnad riktning för digitaliseringsarbetet.

Ta del av Digitalisera rätt - praktisk juridisk vägledning

Läs mer

Ta del av Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling

Ta del av Checklista för jurister

Ta del av Svenskt ramverk för digital samverkan

3.235.22.210