Hör tre generaldirektörer om eSams nya inriktning

Nyheten publicerad: 22 feb 2019

Hör tre generaldirektörer om samverkan och de justeringar som gjorts av eSams inriktning och organisation: Björn Risinger från Naturvårdsverket, Anna Eriksson från DIGG och eSams ordförande Katrin Westling Palm från Skatteverket.

eSam har justerat inriktning och organisation för att undvika dubbelarbete i förhållande till DIGG och för att få ett än tydligare fokus på det livshändelsedrivna arbetet och ökad kraft i genomförandet. Det är resultatet av en översyn som gjorts av eSams verksamhet.

Naturvårdesverkets generaldirektör Björn Risinger kommenterar eSams nya inriktning.

Filmen har producerats av Naturvårdsverket. Inslaget är 1:13 minuter.

Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, myndigheten för digital förvalting, kommenterar samarbetet med eSam och eSams fokus på privatpersoners och företags behov och livshändelser.

Filmen är producerad av DIGG. Inslaget är 40 sekunder.

Katrin Westling Palm, eSams ordförande och generaldirketör för Skatteverket, berättar om slutsatserna från den översyn som gjorts och om nyheterna i eSams inriktning och organisation.

Filmen är producerad av Skatteverket. Inslaget är 3:07 minuter.

Läs mer

Läs tidigare artikel om översynen av eSams verksamhet och den nya inrikningen:

Samverkan inom eSam fortsätter

35.168.112.145