Ställningstagande från Konkurrensverket underlättar samverkan inom staten

Samverka
Nyheten publicerad: 20 dec 2018

Konkurrensverket gör bedömningen att två statliga myndigheter, som båda ingår i samma rättssubjekt (staten) inte omfattas av upphandlingslagstiftningen när de anlitar varandra för att utföra tjänster eller anskaffa varor. Det framkommer av ett ställningstagande från den 19 december.

- Ställningstagandet är välkommet och vi har väntat på det länge. Det här stärker den rättsliga analys vi själva gjort och i och med detta ställningstagande försvinner den osäkerhet om rättsläget som många statliga myndigheter känt. Det ökar möjligheten att samverka med varandra, vilket är positivt inte minst för den fortsatta digitaliseringen, säger Johan Bålman, jurist inom eSamverkansprogrammet.

Uttalandet i korthet

”När en statlig myndighet anskaffar till exempel en tjänst från en annan statlig myndighet omfattas det, av flera olika skäl, inte av upphandlingslagstiftningen, om myndigheterna ingår i samma juridiska person. Statliga myndigheter ingår som huvudregel i samma juridiska person. Sådana anskaffningar omfattas därför inte av upphandlingslagstiftningen och behöver inte annonseras. En konsekvens av detta är att de inte medför upphandlingsskadeavgift. Överenskommelser som reglerar sådana anskaffningar kan enligt Konkurrensverket heller inte ogiltigförklaras.”

Källa: Konkurrensverkets webbplats


Ta del av uttalandet:

Omfattar en statlig myndighets anskaffning från en annan statlig myndighet av upphandlingsskyldighet?länk till annan webbplats

3.235.172.213