Polisens e-tjänst prisad

Nyheten publicerad: 21 okt 2018

I januari lanserades polisens e-tjänst för att kontrollera giltigheten på pass och nationellt id-kort. Nu har tjänsten fått priset eDiamond Award som mest samhällsnyttiga e-tjänst 2018.

Daniel Svan och Malin Lindström.

E-tjänsten som fått priset lanserades i januari 2018. Redan efter några veckor hade samtalen till polisen för att kontrollera id-handlingar minskat med 77 procent.

– Idag är minskningen 83 procent eller motsvarande 160 000 samtal utslaget på ett helt år, säger Daniel Svan, chef för utveckling av e-tjänster på IT-avdelningen.

- Det är naturligtvis roligt och hedrande att få den här utmärkelsen. eDiamond Award är ett prestigefyllt pris inom området samhällsnyttiga e-tjänster, säger Malin Lindström, verksamhetsutvecklare på Polisen.

Den minskade volymen telefonsamtal för frågor om giltighetkontroll av id-handlingar gör att polisen kan hantera andra samtal snabbare, vilket i sin tur bidrar till bättre service till allmänheten.

– Minst lika viktigt är att tjänsten också bidrar till att förhindra identitetsbedrägerier med stulna id-handlingar, då e-tjänsten gör att banker och kreditinstitut nu snabbt och enkelt kan kontrollera att man visar upp en giltig id-handling vid legitimeringstillfället, säger Daniel Svan.

Målgruppen för e-tjänsten är dock betydligt mycket större än banker och kreditinstitut. Pass och nationella id-kort används till exempel vid grundidentifiering för att skaffa e-legitimationer. Här används e-tjänsten för att kontrollera att e-legitimationen inte hämtas ut med en spärrad id-handling.

E-tjänsten används även av apoteket, som nu kan kontrollera att man inte använder en spärrad id-handling för att hämta ut receptbelagda läkemedel.
E-tjänsten är inte enbart riktad till banker, kreditinstitut, med flera, utan e-tjänsten är tillgänglig för alla. Även allmänheten kan använda e-tjänsten för att kontrollera att en id-handling som visas upp inte är spärrad.

– Den är lätt att komma åt via polisen.se. Sedan är det bara att öppna tjänsten och fylla i handlingens nummer, personnummer och giltighetstid så kommer svaret att handlingen är giltig eller om den är spärrad.

E-tjänsten är resultatet av ett lyckat samarbete internt över avdelningsgränserna och med en hög involvering av externa målgrupper.

– Vi ser detta som ett lyckat recept inför framtida utvecklingar avslutar Malin Lindström.

Motivering

Motiveringen till årets utmärkelse till Polisens e-tjänst löd:

"För allmänheten innebär denna e-tjänst att konsumentskyddet stärks och att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar samt att tillgängligheten till polisens växel 114 14 ökar. Detta är sannerligen en samhällsnyttig e-tjänst i medborgarnas tjänst!"

Bakgrund

eDiamond Award delas ut under E-förvaltningsdagarna till den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

Polisen är en av eSams 24 medlemmar som tillsammans vill ta vara på digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare för dem vi är till för och samtidigt använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt.

3.235.172.213