eSam-dagar hos medlemmarna sätter ljuset på samverkan

Pensionsmyndighetens eSam-dag inleddes av Maria Rydbeck, vikarierande generaldirektör, och Sara Smedberg, som lett arbetet med att arrangera dagen.

Nyheten publicerad: 07 maj 2018

Ett sätt att öka kunskapen inom den egna myndigheten om eSam och samverkan kring digitalisering är att ordna en eSam-dag. Det har två av våra medlemmar gjort under våren. Dels en nykomling i eSam, Domstolsverket, och dels en veteran som varit med sedan start, Pensionsmyndigheten.

Domstolsverket blev medlem i eSam vid årsskiftet. Den 20 april arrangerade de en eSam-dag tillsammans med eSams kansli med ett fyrtiotal deltagare från myndigheten. Dagen inleddes med en allmän information om eSam och därefter hölls tre seminarier - ett om juridikarbetet i eSam, ett om arkitekturarbetet och ett om övergripande aktuella frågor som eSam arbetar med.

"Vi har mycket att lära av varandra"

Cecilia Sjöstrand, Domstolsverket

Cecilia Sjöstrand som är verksamhetsutvecklare på Domstolsverket berättar vad hon tar med sig från dagen:

- Jag tar med mig insikten om att vi är så många som är på samma resa vad gäller digitaliseringen. Jag tycker att det är intressant och lärorikt att lyfta blicken och se att det arbetet vi själva håller på med just nu är det någon annan som redan har gjort eller nyss påbörjat. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter!

Pensionsmyndigheten har varit med sedan eSam bildades 2015. De ordnade en eSam-dag 2017 men valde att ordna ännu en i år, den 24 maj. Temat den här gången var vilka hinder som finns när tekniken inte sätter gränser i digitalisering.

Cirka 90 medarbetare deltog under dagen som innehöll flera intressanta föreläsningar och seminarier på olika teman som stulna identiteter, framtidsspaning, eget utrymme och andra juridiskt-tekniska byggstenar, aktuella säkerhetsfrågor, erfarenhetsåtervinning och hur Pensionsmyndigheten påverkas av EU-frågor.

"Samverkan avgörande om vi ska fortsätta vara en modern myndighet"

eSams kansli deltog under dagen och höll några seminarier. Dagen avslutades av Anders Nyström och Magnus Enzell från enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet. De talade om regeringens satsningar inom digitaliseringsområdet.

- Att fortsätta samverka och dela erfarenheter både internt och externt tror (och vet) jag är helt avgörande för att vi även framöver ska vara den moderna myndighet som vi är idag, säger Pensionsmyndighetens vikarierande generaldirektör, Maria Rydbeck.

3.235.172.213