Utvecklingsinitiativ som drivs av medlemmar

Här kan du läsa om aktuella arbeten som eSam prioriterat som drivs i samverkan i medlemsorganisationerna.

Pågående arbeten

Förstudie: Konkursinformation

Förstudien ska ta fram konkreta lösningsförslag för en bastjänst för grunddata om konkurser för alla juridiska och fysiska personer.

När: Januari - oktober 2017

Kontaktperson: Anna Thelander, processutvecklare, Kronofogden.

Läs en artikel om förstudien:

Förstudie om konkursinformation

Livshändelse: Ny i Sverige

Målsättningen med arbetet är att myndigheter tillsammans ska kunna ge sökande och nyanlända bättre service, snabbare etablering och minskat antal myndighetskontakter.

När: Arbetet påbörjades hösten 2016.

Vem: Migrationsverket är färdledande myndighet. Sveriges kommuner och landsting (SKL), Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Tillväxtverket, Länsstyrelsen, pensionmyndigheten och Socialstyrelsen deltar.

Kontaktperson: Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket

Läs en artikel om förstudien:

Med fokus på den som är Ny i Sverige

Förstudie: Sverige Tur och retur

Informationen till personer som rör sig över Sveriges gränser är spretig och i många fall bristfällig. Det är också svårt att veta vilken information en kan lita på. Ambitionen är att ge bättre stöd och ökad upplevd trygghet genom relevant, korrekt, samlad och enhetlig information kring livshändelsen ”Att flytta från eller tillbaka till Sverige”. Syftet med förstudien Sverige Tur och Retur är att utreda kundbehovet och ta fram rekommendation till lösningar för individer i livshändelsen ”Att flytta från eller tillbaka till Sverige”.

När: Arbetet startade under våren 2017.

Vem: Pensionsmyndigheten är färdledande. CSN, Försäkringskassan och Kronofogden deltar.

Kontaktperson: Biljana Lajic eller Anna Werius, Pensionsmyndigheten.

Genomförda arbeten våren 2017

Förstudie: Mina kontaktuppgifter

Förstudien hade i uppdrag att ta fram minst två alternativa lösningar för enklare administration av kontaktuppgifter för privatpersoner. Uppdraget slutrapporterades i mars 2017. SKL var färdledande. Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten deltog.

Kontaktperson: Anna Gillquist, SKL.

Ta del av förstudien:

Förstudierapport Mina kontaktuppgifterPDF

Läs en artikel om förstudien:

Förstudie om kontaktuppgifter för privatpersoner – Mina kontaktuppgifter

54.221.76.68