Efterlevandeguiden

Efterlevandeguiden är en myndighetsgemensam webbplats som ska underlätta för anhöriga när någon dör.

När någon dör finns det många saker att ta tag i och det kräver ofta stort arbete av de som är närstående. För att underlätta i den situationen har tre myndigheter gemensamt byggt en digital guide där efterlevande kan hitta det som ska göras efter dödsfallet.

Efterlevandeguiden lanserades i september 2016. Den är ett resultat av ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten är färdledande myndighet.

» Efterlevandeguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Se en film om projektet La Vita som tog fram Efterlevandeguiden. I projektet följdes människor på deras resa genom sorgen för att se vilken typ av stöd de var i behov av från samhället.

Filmen är cirka 2:30 min lång.

54.92.170.142