Mötesplatser

Kommande arrangemang

Seminarium: Articifiell intelligens

När: 4 december 2017, klockan 14 - 17

Var: Stockholm, lokal meddelas senare

Målgrupp: CIO, IT- eller utvecklingschefer och andra beslutsfattare inom området innovation och digitalisering hos eSams medlemmar.

Innehåll: Rundabordssamtal om hur du som beslutsfattare kan ta dig an Artificiell intelligens, Maskininlärning, Cognignitive Computing och Bot:ar för din verksamhet. Vad behöver du fundera på, kan vi göra det gemensamt och var befinner vi oss nu?  Men framför allt  hur gör vi framåt, vilka fallgropar finns? Vi kommer att visa exempel på vad som görs nu hos våra medlemmar. Göran Lindsjö som är AI-rådgivare kommer att guida oss igenom samtalet med sina iakttagelser om hur vi i Sverige och internationellt hanterar frågan.

Inbjudan skickas via eSams arbetsgrupp.

Seminarium: Innovation i livshändelser och verktyg för att jobba innovativt

När: 13 december 2017, prel, klockan 12 - 16.

Var: Stockholm, lokal meddelas senare

Målgrupp: Deltagare i arbetet med livshändelserna Tur och retur Sverige och Ny i Sverige, eSams arbetsgrupp, övriga intresserade inom eSam samt ev. särskilt inbjudna utanför eSam.

Samarrangemang med Vinnova.

Riktade inbjudningar kommer att skickas ut. Anmälningsförfarande meddelas senare.

Öppet forum om öppna data

När: 14 februari 2018, klockan 10 - 16

Var: ESV:s lokaler Drottninggatan 89, Stockholm

Målgrupp: De som arbetar med öppna data hos eSams medlemmar och inom övrig offentlig sektor.

Inbjudan publiceras senare på esamverka.se

 

Tidigare arrangemang

Öppet forum den 9 maj - tema Kundinsikter

eSam arrangerade ett öppet forum den 9 maj 2017 på temat kundinsikter. Dagen rymde både erfarenhetsutbyte och en workshop kring de viktigaste gemensamma insikterna om våra kunder och deras perspektiv.

Läs mer

Läs en artikel om dagen och ta del av dokumentation:

Vi behöver gå från insikt till handling

Dokumentation från dagenPDF

Kontakt

Johnny Carlberg, eSams kansli

54.221.76.68