Mötesplatser

Aktuella arrangemang

Öppet forum den 9 maj - tema Kundinsikter

eSam arrangerar ett öppet forum den 9 maj 2017 på temat kundinsikter. Dagen rymmer både erfarenhetsutbyte och en workshop kring de viktigaste gemensamma insikterna om våra kunder och deras perspektiv.

» Läs mer och ta del av inbjudan

Kontaktperson: Johnny Carlberg, eSams kansli

54.80.234.9