Mötesplatser

Aktuella arrangemang

Öppet forum den 9 maj - tema Kundinsikter

eSam arrangerade ett öppet forum den 9 maj 2017 på temat kundinsikter. Dagen rymde både erfarenhetsutbyte och en workshop kring de viktigaste gemensamma insikterna om våra kunder och deras perspektiv.

» Läs om dagen i artikeln Vi behöver gå från insikt till handling

» Ta del av dokumentation från dagenPDF

Kontaktperson: Johnny Carlberg, eSams kansli

54.92.170.142