Mötesplatser

Aktuella arrangemang

Öppet forum den 9 maj - tema Kundinsikter

eSam arrangerade ett öppet forum den 9 maj 2017 på temat kundinsikter. Dagen rymde både erfarenhetsutbyte och en workshop kring de viktigaste gemensamma insikterna om våra kunder och deras perspektiv.

Läs mer

Läs en artikel om dagen och ta del av dokumentation:

Vi behöver gå från insikt till handling

Dokumentation från dagenPDF

Kontakt

Johnny Carlberg, eSams kansli

23.20.120.3