Aktuellt inom livshändelsedriven utveckling

Här kan du läsa om arbeten inom livshändelsedriven utveckling.

Livshändelsen Ny i Sverige

Målsättningen med arbetet är att myndigheter tillsammans ska kunna ge sökande och nyanlända bättre service, snabbare etablering och minskat antal myndighetskontakter. Arbetet påbörjades hösten 2016.

I en förstudie har tre förslag till lösningar för en myndighetsgemensam digital lösning för den som är ny i Sverige tagits fram. Förslagen bereds inom respektive myndighet.

Ta del av förstudieapporten från januari 2018:

Förslag på myndighetsgemensam digital lösning för den som är ny i SverigePDF

Vem: Migrationsverket är färdledande myndighet. Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionmyndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Länsstyrelsen deltar.

Kontaktperson: Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket

Läs en artikel om förstudien:

Med fokus på den som är Ny i Sverige

Förstudie: Sverige Tur och retur

Informationen till personer som rör sig över Sveriges gränser är spretig och i många fall bristfällig. Det är också svårt att veta vilken information en kan lita på. Ambitionen är att ge bättre stöd och ökad upplevd trygghet genom relevant, korrekt, samlad och enhetlig information kring livshändelsen ”Att flytta från eller tillbaka till Sverige”. Syftet med förstudien Sverige Tur och Retur är att utreda kundbehovet och ta fram rekommendation till lösningar för individer i livshändelsen ”Att flytta från eller tillbaka till Sverige”.

När: Arbetet startade under våren 2017.

Vem: Pensionsmyndigheten är färdledande. CSN, Försäkringskassan och Kronofogden deltar.

Kontaktperson: Biljana Lajic eller Eva Chaibi, Pensionsmyndigheten.

54.161.49.216