Aktuellt inom informationsförsörjning

Här kan du läsa om arbeten inom informationsförsörjningsområdet.

Aktuella arbeten 2017 - 2018

Grunddata

eSam koordinerar arbetet inom grunddataområdet. I arbetet deltar Skatteverket, Bolagsverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket. En gemensam planering för hur arbetet med grunddata bör bedrivas har tagits fram samt en gemensam definition och egenskaper för grunddata.

De färdledande myndigheterna arbetar med att ta fram en modell och en struktur för grunddata inom respektive grunddataområde samt för hur informationen ska göras tillgänglig.

Ett gemensamt arbete med att tydliggöra hur förflyttningen ser ut mot en ny hantering av grunddata, långsiktiga effekter och hur vi återanvänder erfarenheterna från företagsområdet och sektorsspecifika initiativ på bästa sätt ska göras.

Öppna data

Under hösten 2017 genomförde eSam en kartläggning och en analys av pågående uppdrag och rapporter inom området och förslag till åtgärder togs fram. Det fortsatta arbete inom eSam fokuseras på att stödja Riksarkivets arbete inom området.

Genomförda arbeten

Förstudie: Bastjänst för konkursinformation

Kronofogden har varit färdledare för en förstudie om en lösning för en bastjänst för konkursinformation. Slutrapporten blev klar  i januari 2018.

Ta del av rapporten:

Sammansatt bastjänst för konkursinformation - Förstudierapport eSamPDF

Kontaktperson: Anna Thelander, processutvecklare, Kronofogden.

Uppdrag om informationstillgångar i det offentliga och om utformning av bastjänster

Uppdraget sammanställde informationsområden och informationstillgångar hos eSams medlemmar, såg över vilka krav som ska ställas på en informationskälla som ska förse det offentliga med information samt jämförde med hur andra länder har organiserat och strukturerat sina informationstillgångar. Uppdraget tog också fram förslag till hur bastjänster och sammansatta tjänster bör utformas utifrån olika behov och situationer.

Uppdraget slutrapporterades i juni 2017.

Slutrapport En effektiv informationsförsörjningPDF

Se en filmad presentation av Mikael Österlund, eSams kansli, där han berättar om arbetet med informationsförsörjning:

Vilka informationstillgångar finns inom eSam?länk till annan webbplats

Förstudie: Mina kontaktuppgifter

Förstudien hade i uppdrag att ta fram minst två alternativa lösningar för enklare administration av kontaktuppgifter för privatpersoner. Uppdraget slutrapporterades i mars 2017. SKL var färdledande. Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten deltog.

Kontaktperson: Anna Gillquist, SKL.

Ta del av förstudien:

Förstudierapport Mina kontaktuppgifterPDF

Läs en artikel om förstudien:

Förstudie om kontaktuppgifter för privatpersoner – Mina kontaktuppgifter

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

Relaterad information

Läs mer om hur expertgruppen för arkitektur arbetar och vika som ingår.

Expertgruppen för arkitektur

54.161.49.216