Juridik - aktuella arbeten

Här hittar du akuella arbeten inom det rättsliga området.

Pågående arbeten

Under hösten 2018 kommer den juridiska expertgruppen bland annat påbörja arbetet med att uppdatera Checklista för jurister, Vägledning för outsourcing och sekretess och Vägledning Elektroniska original, kopior och avskrifter.

Genomförda arbeten hösten 2017 - våren 2018

Utvecklingen inom det rättsliga området sker snabbt och den juridiska expertgruppen har därför sett över och uppdaterat flera av tidigare utgivna vägledningar. En helt ny vägledning har tagits fram som ger stöd för organisationer som ska inför digitalt i första hand. Dessutom har den juridiska expertgruppen givit ut flera promemorior och rättsliga uttalanden om centrala begrepp samt missbruk av e-legitimationer.

Vägledningar:

Rättsliga uttalanden och rekommendationer:

Kontakt

Johan Bålman, eSams kansli.

34.207.152.62