Expertområde Säkerhet

Här kan du läsa om aktuella arbeten inom säkerhetsområdet.

Pågående arbeten

Säkerhetsgruppen har under hösten 2017 delat erfarenheter och lärdomar från de incidenter som inträffat inom säkerhetsområdet inom det offentliga sektorn under året. Erfarenhetsutbytet fortsätter inom expertgruppen, och även med andra forum, som till exemepl NIS-nätverket som är vårdens säkerhetsnätverk.

Under våren 2018 kommer säkerhetsgruppen att påbörja ett arbete för att se över behoven av att uppdatera befintliga vägledningar ur ett säkerhetsperspektiv.

Säkerhetsgruppen ger också input till pågående utvecklingsinitiativ och uppdrag.

Genomförda arbeten våren 2017

Arbete om behov, principer och riskområden

Expertgruppen för säkerhet arbetade under våren 2017 med att ta fram en behovsanalys, principer för styrning av säkerhet och identifiera riskområden i arbeten som sker i samverkan. Arbetet slutrapporterades i juni.

Slutrapport från expertgruppen för säkerhetsfrågor, juni 2017PDF

Kontakt

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket eller Johnny Carlberg, eSams kansli.

Relaterad information

Läs om eSams expertgrupp respektive referensgrupp för säkerhet:

Expertgrupp Säkerhet

Referensgrupp Säkerhet

På webbplatsen Informationssäkerhet.se finns information från de myndigheter som har ett särsklit ansvar för samhällets informationssäkerhet. På Informationssäkerhet.se samlas den hjälp som svenska myndigheter kan erbjuda inom området. Syftet med webbplatsen är primärt att underlätta arbetet med informationssäkerhet inom offentlig sektor.

Informationssäkerhet.selänk till annan webbplats

54.92.182.0