Juridiska vägledningar och uttalanden

eSam och den tidigare E-delegationen har tagit fram vägledningar och andra ställningstaganden som ger juridiskt stöd vid utveckling av e-förvaltning och belyser de rättsliga frågeställningar som kan uppstå kring olika utvecklingsinsatser.

eSams juridiska vägledningar

Här är länkar till eSams juridiska vägledningar:

Elektroniskt informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektronisk form (ersätter E-deleagtionens vägledning Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling som arkiverats).

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter

Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

Vägledning för eget utrymme hos myndighet

E-delegationens juridiska vägledningar

Här är länkar till den tidigare E-delegationens juridiska vägledningar:

Checklista för jurister

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Vägledning kring elektroniska original, kopior och avskrifter

Rättsliga uttalanden

Här är länkar till uttalanden och promemorior från den rättsliga expertgruppen:

Expertgruppens rättsliga uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen

Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

Expertgruppens rättsliga uttalande om missbruk av e-legitimation

Expertgtuppens rättsliga uttalande och promemoria om inkommandetidpunkt

Expertgruppens rättsliga uttalande och promemoria om eget utrymme

54.92.182.0