Förutsättningsskapande arbete

eSams expertgrupper och referensgrupper inom arkitektur, juridik och säkerhet arbetar för att skapa bättre förutsättningar för digitaliseringen av offentlig sektor.

Expertgrupperna utreder och analyserar både legala och andra samverkansfrågor samt tar fram vägledningar, principer eller annat stöd som underlättar och möjliggör digital samverkan och utveckling.

Läs mer om arbetet inom respektive område:

Expertområde Arkitektur

Expertområde Juridik

Expertområde Säkerhet

54.83.93.85