Expertområde Säkerhet

Här kan du läsa om aktuella uppdrag inom säkerhetsområdet.

Pågående arbeten inom arkitektur

Planering pågår för höstens arbete inom säkerhetsområdet.

Genomförda arbeten våren 2017

Arbete om behov, principer och riskområden

Expertgruppen för säkerhet arbetade under våren 2017 med att ta fram en behovsanalys, principer för styrning av säkerhet och identifiera riskområden i arbeten som sker i samverkan. Arbetet slutrapporterades i juni.

Slutrapport från expertgruppen för säkerhetsfrågor, juni 2017PDF

Kontakt

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket eller Johnny Carlberg, eSams kansli.

Relaterad information

Läs mer om hur expertgruppen för säkerhet arbetar och vilka som ingår.

eSams expertgrupp för säkerhetsfrågor

23.20.120.3