Expertområde Säkerhet

Aktuellt arbete i eSams expertgrupp för säkerhet

Arbete om behov, principer och riskområden
Expertgruppen för säkerhet arbetar under våren 2017 med att ta fram en behovsanalys, principer för styrning av säkerhet och identifiera riskområden i arbeten som sker i samverkan.

När: Januari - juni 2017.
Status: Slutrapport juni 2017PDF
Kontaktperson: Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket eller Johnny Carlberg, eSams kansli.

Arbetet är slutrapporterat i juni.

54.92.170.142