Expertområde Säkerhet

Här kan du läsa om aktuella uppdrag inom säkerhetsområdet.

Pågående arbeten inom arkitektur

Planering pågår för höstens arbete inom säkerhetsområdet.

Genomförda arbeten våren 2017

Arbete om behov, principer och riskområden

Expertgruppen för säkerhet arbetade under våren 2017 med att ta fram en behovsanalys, principer för styrning av säkerhet och identifiera riskområden i arbeten som sker i samverkan. Arbetet slutrapporterades i juni.

Slutrapport från expertgruppen för säkerhetsfrågor, juni 2017PDF

Kontakt

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket eller Johnny Carlberg, eSams kansli.

Relaterad information

Läs om eSams expertgrupp respektive referensgrupp för säkerhet:

Expertgrupp Säkerhet

Referensgrupp Säkerhet

På webbplatsen Informationssäkerhet.se finns information från de myndigheter som har ett särsklit ansvar för samhällets informationssäkerhet. På Informationssäkerhet.se samlas den hjälp som svenska myndigheter kan erbjuda inom området. Syftet med webbplatsen är primärt att underlätta arbetet med informationssäkerhet inom offentlig sektor.

Informationssäkerhet.selänk till annan webbplats

54.221.76.68