Juridiska vägledningar och uttalanden

eSam och den tidigare E-delegationen har tagit fram vägledningar och andra dokument som ger juridiskt stöd vid utveckling av e-förvaltning och belyser de rättsliga frågeställningar som kan uppstå kring olika utvecklingsinsatser.

eSams juridiska vägledningar

» Elektroniskt informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektronisk form

» Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter

» Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

» Vägledning för eget utrymme hos myndighet

E-delegationens juridiska vägledningar

» Checklista för jurister

» Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling (arkiv)

Rapporten har ersatts av eSams Elektroniskt informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektronisk form. Rapporten innehåller en juridisk modell för onlineliknande utlämnanden som

  • inte kommer i konflikt med de krav i författning som gäller för direktåtkomst,
  • uppfyller erfordeliga krav på persondataskydd och informationssäkerhet, och
  • inte för med sig det ”överskott av allmänna handlingar” hos mottagande myndighet som direktåtkomst anses leda till.

» Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

» Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

» Vägledning kring elektroniska original, kopior och avskrifter

Rättsliga uttalanden

» Expertgruppens rättsliga uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen

» Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

54.92.170.142