Juridik - aktuella arbeten

Här hittar du akuella arbeten i den rättsliga expertgruppen.

Pågående arbeten

Vägedning för Digitalt i första hand

Den rättsliga expertgruppen har påbörjat ett arbete för att ta fram ett stöd för hur organisationer ska kunna leva upp till regeringens ambition att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag.

Genomförda arbeten våren 2017

Vägledning för e-legitimationer och e-underskrifter

Den rättsliga expertegruppen har tagit fram en vägledning som stöd för införande av e-legitimering och e-underskrifter. Arbetet påbörjades under hösten 2016 och har skett i samverkan med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vägledningen beslutades i mars 2017.

Ta del av vägledningen:

Juridisk vägledning för e-underskrifter och e-legitimering

Kontakt

Johan Bålman, eSams kansli.

54.221.76.68