Juridik - aktuella arbeten

Här hittar du akuella arbeten i den rättsliga expertgruppen.

Vägledning för e-legitimationer och e-underskrifter
Den rättsliga expertegruppen har tagit fram en vägledning som stöd för införande av e-legitimering och e-underskrifter. Arbetet påbörjades under hösten 2016 pch har skett i samverkan med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

» Läs mer om vägledningen

Nästa steg är att ta fra en plan för implementering av vägledningen.

När: Vägledningen beslutades i mars 2017
Kontaktperson: Johan Bålman, eSams kansli

 

Vägedning för Digitalt först
Den rättsliga expertgruppen har påbörjat ett arbete för att ta fram ett stöd för hur organisationer ska kuna leva upp till regeringens ambition att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag.

När: februari 2017 - ?
Kontaktperson: Johan Bålman, eSams kansli

54.92.170.142