Expertområde Arkitektur

Här kan du läsa om aktuella uppdrag inom arkitekturområdet.

Pågående arbeten

Planering pågår för höstens arbeten inom området effektiv informationsförsörjning.

Genomförda arbeten våren 2017

Uppdrag om informationstillgångar i det offentliga

Uppdraget sammanställde informationsområden och informationstillgångar hos eSams medlemmar, såg över vilka krav som ska ställas på en informationskälla som ska förse det offentliga med information samt jämförde med hur andra länder har organiserat och strukturerat sina informationstillgångar.

Uppdrag om utformning av bastjänster

Uppdraget tog fram förslag till hur bastjänster och sammansatta tjänster bör utformas utifrån olika behov och situationer.

Båda uppdragen slutrapporterades gemensamt i juni 2017.

Slutrapport En effektiv informationsförsörjningPDF

Mikael Österlund, eSams kansli, berättar om arbetet med informationsförsörjning. Filmen är 21:43 minuter.

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

Relaterad information

Läs mer om hur expertgruppen för arkitektur arbetar och vika som ingår.

Expertgruppen för arkitektur

54.221.76.68