Expertområde Arkitektur

Aktuella arbeten i eSams expertgrupp för arkitektur

Uppdrag om informationstillgångar i det offentliga
Uppdraget ska sammanställa informationsområden och informationstillgångar hos eSams medlemmar, se över vilka krav som ska ställas på en informationskälla som ska förse det offentliga med information samt jämföra med hur andra länder har organiserat och strukturerat sina informationstillgångar.

När: Januari 2017 - maj 2017
Kontaktperson: Mikael Österlund, eSams kansli

Uppdrag om utformning av bastjänster
Uppdraget ska ta fram förskag till hur bastjänster och sammansatta tjänster behöver utformas utifrån olika behov och situationer.

När: Januari 2017 - maj 2017
Kontaktperson: Mikael Österlund, eSams kansli

Båda uppdragen är slutrapporterade i juni.

Mikael Österlund, eSams kansli, berättar om arbetet med informationsförsörjning. Filmen är 21:43 minuter.

54.92.170.142